Enkele voorbeelden

 • Wij regelen voor u kinesitherapie , logopedie,...
 • Wij regelen mantelzorg optimaliseren.
 • Wij regelen voor u thuishulpmiddelen zoals bedden, rolstoelen, toiletstoel, incontinentiematerialen,…
 • Wij beschikken over een kwalitatief personenalarmeringssysteem. Dit wordt bij u geïnstalleerd en zal bij nood of vragen onmiddellijk contact opnemen met onze verpleging. Wij zijn dan ook permanent bereikbaar en oproepbaar.
 • Wij werken samen met een erkende gezins-en bejaardenzorgdienst en poetsdienst. Hier kan ook beroep worden gedaan op vrijwilligers die opvang voorzien zowel ‘s nachts als overdag.
 • Wij regelen maaltijden aan huis.
 • Wij werken samen met uw huisarts om de zorgen te optimaliseren.
 • Onze huisbezoeken passen wij aan, aan uw zorgen, d.w.z. vaste uren of meerdere huisbezoeken per dag (soms tot 4-5 keer per dag).
 • Wij treden op als coördinator om deze zorgen met alle partijen samen op u af te stemmen.
 • Wij informeren u over tegemoetkomingen waar u als zorgbehoevende kan van genieten.
 • Wij zorgen voor het medicatiebeheer en voorzien een pillen-week-box.
 • Wij werken met een sleutelkluis waardoor uw huis veilig toegankelijk is.
 • Graag helpen wij u bij kleine dagdagelijkse taken, zoals rolluiken openen, de krant binnen brengen, het bed opmaken, … dingen die het leven aangenaam maken voor u en mij…

HYGIËNISCHE ZORGEN

Dagelijkse hygiëne >
Dagelijks lichaamshygiëne is erg belangrijk. Wij helpen u bij de uitvoering van het wassen en kleden. Tevens voorzien wij ook in de nodige detailzorgen zoals haar wassen, scheren, nagelzorg, … Het ochtendtoilet beschouwen wij als belangrijk observatiemoment en sociaal gebeuren.
Douchen en baden >
Wij proberen u 1 tot 2 maal per week een bad of douche te geven.
Verzorgend wassen >
Voor mensen met huidproblemen gebruiken we een specifieke wastechniek . Deze is er op gericht de huid opnieuw te herstellen en te beschermen. We spreken ook wel over verzorgend wassen.

SPECIFIEKE ZORGEN

Wondzorg >
Wonden kennen vele oorzaken en specifieke behandelingen. In samenspraak met onze referentieverpleegkundige Jorien bekijken we welke behandeling u de beste genezing garandeert. Als specialiste in Wondzorg informeert zij u over de nieuwste producten en materialen. Alle wondzorgen voeren wij uit : post-operatieve wonden, wonden met wieken, stoma-zorg, ulcus , brandwonden , VAC-therapie,…
Inspuitingen >
Wij voeren zowel intra-musculaire ( in spierweefsel ) als subcutane ( onderhuids) inspuitingen uit.
Steunkousen >
Compressie therapie. Steunkousen en elastische windels werken preventief tegen zware, vermoeide benen, spataders of ernstige aderaandoeningen. Indien gewenst meten wij de kousen op, trekken we ze dagelijks aan of uit. Tevens observeren we uw benen tijdens de verzorging.
Stomazorg >
Een stoma is een kunstmatig aangelegde uitgang van urine of stoelgang. Hier zijn de dagelijkse verzorging en opvolging van het juiste materiaal cruciaal om uw levenskwaliteit zo optimaal mogelijk te houden.
Canulezorg >
Als patiënten problemen hebben met de ademhaling wordt in sommige gevallen een buisje geplaatst om de ademweg te vrijwaren. Deze patiënten hebben nood aan enkele specifieke zorgen en opvolging naar materiaal keuze.
Lavementen >
Vloeistoffen of medicatie wordt via de anus in de darmen ingebracht. Dit kan als doel preoperatieve darmvoorbereiding of als behandeling tegen obstipatie.
Blaassondage >
Op steriele wijze gaan we met behulp van een katheter de blaas ledigen. Het waarom, frequentie en welke sonde wordt bepaald door de arts. Soms gebruiken we ook sondes die langer aanwezig blijven. (verblijfssondes / supra pubis sonde).
Maagsondage en sondevoeding >
Via de neus , mond of huid wordt een buisje ingebracht met als doel de patiënt te voeden of medicatie toe te dienen. Wij werken ook met PEG sondes en gastrostomie sondes.
Oogdruppels >
Na oogoperaties is nabehandeling door correct indruppelen zeer belangrijk. Alsook het reinigen en observeren om postoperatieve complicaties te voorkomen of snel op te sporen. Soms gebeurt het dat het druppelen 4 tot 6 keer daags dient te gebeuren. Ook dit is voor ons geen probleem.

ALGEMENE ZORGEN

Registratie parameters >
indien nodig volgen wij uw parameters op ( bloeddruk, pols, temperatuur, saturatie, suikerwaarden,… ) Wij meten en registreren. Zo krijgt u en uw arts een duidelijk beeld en kunnen problemen snel worden opgespoord.
Medicatiebeheer >
Mensen zien zich soms geen uitweg meer in de uitgebreide medicatielijsten , toedieningswijzen en tijdstippen van medicatie. Wij zetten voor u de medicatie klaar en geven indien gewenst onder toezicht de medicatie.
Palliatieve zorgproblematiek >
Als referentieverpleegkundige in de Palliatieve zorg staan wij u bij wanneer u geconfronteerd wordt met een levensbedreigende of slepende aandoening. Wij staan u bij met de beste zorgen om uw levenskwaliteit zo optimaal mogelijk te houden. Samen laten we u zo lang mogelijk van het leven genieten.
Diabetische zorgproblematiek >
Diabetes of suikerziekte is een chronische ziekte waarbij het suiker gehalte in het bloed te hoog is. Deze ziekte vereist een goede opvolging en behandeling met als doel complicaties te voorkomen en de ziekte onder controle te houden. Als verpleegkundige staan we u bij om de ziekte te voorkomen , op te sporen en de door de arts ingestelde behandeling uit te voeren.
Dementieproblematiek >
Dementie is de verzamelnaam voor een groep van aandoeningen waarbij meerdere stoornissen in het cognitieve functioneren samen optreden. De cognitieve functies zijn onder meer : het geheugen, leervermogen, taalgebruik, begrijpen van complexe of dagelijkse handelingen. Er zijn verschillende vormen, oorzaken, en gevolgen van dementie. Meestal kent de ziekte een sluipend verloop. Als verpleegkundige staan we dicht bij de patiënt en proberen we snel de eerste symptomen van het dementeren te traceren. We trachten de patiënt en zijn omgeving te begeleiden doorheen het ziekteproces. De samenwerking tussen de huisarts en zorgverleners is hierbij cruciaal.
Incontinentiezorg >
Als specialist incontinentie zorg sta ik u graag bij om dit veel voorkomende ongemak bespreekbaar te maken, te detecteren en te voorzien in een passende behandeling. Door de juiste tips en tricks proberen we uw levenskwaliteit op peil te brengen of te houden.

SPECIFIEK TECHNISCH VERPLEEGKUNDIGE ZORGEN

Infuustherapie >
Dankzij een infuus kunnen we medicatie, vocht of voeding rechtstreeks in de bloedbaan toedienen. Dit kan perfect thuis worden gegeven. Wij plaatsen het infuus en zorgen voor de opvolging.
Spoelen port-a-cath >
Dit is een onderhuids geïmplanteerd hulpmiddel ( katheter) waarmee men gemakkelijk toegang krijgt tot de grote, diep gelegen aders in het menselijk lichaam. Deze toegangspoort bestaat uit een onderhuids geplaatst siliconen-rubberen membraan waarop een dun slangetje is aangesloten. Wanneer deze poort niet wordt gebruikt, wordt ze gevuld met een heparine oplossing , die verstopping tegen gaat. Om de 6 – 8 weken dient deze poort bij niet gebruik te worden gespoeld. Dit kan perfect thuis gebeuren , zodat u niet steeds naar het ziekenhuis moet.
Peg- en maagsondes >
of gastrostomiesonde. Dit is een techniek waarbij men een sondeslang via de buikwand in de maag aanbrengt. Deze slang wordt gebruikt om mensen te voeden die op normale wijze geen voeding tot zich kunnen nemen. ( voorbeeld : kinderen of volwassenen met hersenbeschadiging, na een beroerte, de laatste fase van progressieve hersenziekten, coma –patiënten, verzwakte patiënten,…. Onze taak hierin bestaat om voeding en / of medicatie langs deze weg toe te dienen en de katheter optimaal te verzorgen om verstopping en infectie te voorkomen.
Pijnpompen >
Via pijnpompen kan de patiënt zelf zijn pijnstiller toedienen. Naast continu pijnstilling te geven via de pomp, is de patiënt ook in staat zelf zijn pijnstilling te regelen door op een knopje bij te duwen. We onderscheiden pompen door de plaats waar de pijnstilling wordt toegediend. Zo kunnen we pijnstilling toedienen in de ader, ruggenmerg, zenuw of onderhuids. De behandelende arts start de pomp op en als verpleegkundige, zorgen we voor een correcte opvolging van de pijn en zorgen we voor een vlot functioneren van de pomp. We staan op zeer regelmatige basis in contact met de behandelende geneesheer om uw pijn snel onder controle te krijgen en te houden.
Duadopa-pompen >
Deze pomp wordt geplaatst als behandeling bij Parkinson patiënten. De pomp levert geneesmiddelen af in de dunne darm van de patiënt. Deze pomp bied als voordelen dat de geneesmiddelen sneller actief zijn, schommelingen in de werking worden vermeden en eventuele bijwerkingen worden beperkt. Als verpleegkundige kijken we toe op de werking van de pomp, het starten en afkoppelen, de verzorging van de katheter en de opvolging van de toestand van de patiënt.
 

REGIO

De Ronde van Bas is actief in de regio Zottegem - Oosterzele - Herzele

Wilt u ons leren kennen? Maak een afspraak

AFSPRAAK

Maak een afspraak via
info@derondevanbas.be 0479 87 48 90

KENNISMAKING

We bespreken welke hulp u nodig heeft en brengen de nodige administratie in orde.

HUISBEZOEKEN

Een correcte opvolging en het creëren van een vertrouwensband staan bij ons centraal.

DERDE-BETALER-SYSTEEM

Wij werken samen met alle mutualiteiten en huisartsen. Alle zorgen worden geregeld via het derde-betaler-systeem. Op het einde van uw zorgen ontvangt u een schriftelijk overzicht van alle zorgen die wij hebben uitgevoerd en gefactureerd.

Wilt u ons leren kennen? Maak een afspraak

AFSPRAAK

Maak een afspraak via
info@derondevanbas.be 0479 87 48 90

KENNISMAKING

We bespreken welke hulp u nodig heeft en brengen de nodige administratie in orde.

HUISBEZOEKEN

Een correcte opvolging en het creëren van een vertrouwensband staan bij ons centraal.

DERDE-BETALER-SYSTEEM

Wij werken samen met alle mutualiteiten en huisartsen. Alle zorgen worden geregeld via het derde-betaler-systeem. Op het einde van uw zorgen ontvangt u een schriftelijk overzicht van alle zorgen die wij hebben uitgevoerd en gefactureerd.

CONTACTEER ONS

Heeft u vragen of wenst u een afspraak te maken?

Neem telefonisch of via mail contact op.


CONTACTEER ONS >

CONTACTEER ONS

Heeft u vragen of wenst u een afspraak te maken?

Neem telefonisch of via mail contact op.


CONTACTEER ONS >